Informacje prawne


Połączenie spółek Core Services sp. z o.o. i Prosoftlab S.A. (publikacja planu połączenia wraz z załącznikami).
Merger plan of the companies Core Services sp. z o.o. and Prosoftlab S.A. (publication of the merger plan with attachments).

CS SF 2021-09-01 BILANS PL signed
CS SF 2021-09-01 RZIS PL signed
Core Services merger plan attachment 1 signed
Core Services merger plan attachment 2 signed
Core Services merger plan attachment 3 signed
Core Services merger plan attachment 4 signed
Core Services merger plan signed
PSL SF 2021-09-01 BILANS PL signed
PSL SF 2021-09-01 RZIS PL signed