Software Development

W Prosoftlab wiemy jak tworzyć i rozwijać oprogramowanie, które pozwala naszym klientom na uzyskanie najlepszych korzyści biznesowych.

Nasze prace prowadzimy w pełnym cyklu wytwarzania oprogramowania blisko współpracując z klientem na każdym jego etapie. Przy tworzeniu, testowaniu i utrzymaniu oprogramowania w wysokim stopniu wykorzystujemy automatyzację procesów, co pozwala nam szybko reagować na oczekiwania klientów.

Naszym klientom oferujemy tworzenie rozwiązań od podstaw, rozwój i utrzymanie  systemów firm trzecich, integrację systemów oraz doradztwo w zakresie organizacji procesów związanych z rozwojem oprogramowania.

Competence Center Development

Prosoftlab ma doświadczenie w budowie i rozwoju zespołów posiadających określone przez klientów kompetencje.

Nasze Centra Kompetencyjne oferujemy zarówno w popularnych technologiach takich jak java, czy .NET oraz w rzadszych takich jak COBOL. Oprócz kompetencji czysto technologicznych oferujemy zespoły posiadające wiedzę w konkretnych obszarach biznesowych ze znajomością określonych systemów informatycznych.

W przypadku budowy Competence Center stawiamy na długofalową współpracę, która daje naszym klientom pewność, że braki kompetencji w kluczowych dla nich obszarach nie staną na przeszkodzie w rozwoju ich działalności biznesowej.

24/7 Global IT Support

Prosoftlab świadczy usługi wsparcia i utrzymania systemów i infrastruktury IT. Pracujemy w trybie 24/7 oferując nasze usługi klientom z całego świata.

Nasi klienci powierzają nam utrzymanie swoich strategicznych obszarów IT, dla których wymagana dostępność przekracza poziom 95%.

Na podstawie naszych doświadczeń wypracowaliśmy metodykę przejęcia utrzymania aplikacji i systemów wyprodukowanych przez firmy trzecie.

Fintech Solutions

Prosoftlab jest dostawcą usług i rozwiązań dla firm z sektora finansowego. Nasze systemy UPG i CIS obsługują kluczowe procesy biznesowe z obszaru płatności i centralnej kartoteki klienta.

Universal Payment Gateway

UPG jest to nowej generacji system typu Payment HUB, który został uznany za HIT Roku 2014 przez Gazetę Bankową, zapewniający centralizację i uproszczenie obsługi płatności krajowych oraz zagranicznych w zakresie przetwarzania, konsolidacji i rekoncyliacji. Universal Payment Gateway jest systemem rozwijanym w oparciu o nowoczesne i jednocześnie sprawdzone rozwiązania oraz technologie.

Posiada elastyczną architekturę systemową, dzięki której uzyskano wysoki poziom wydajności i skalowalności, stanowiący o sile tego produktu i jego możliwościach adaptacyjnych. Dzięki czemu zapewniamy stałe dopasowywanie systemu do zmieniających się wymagań rynku rozliczeń.

Customer Information System

CIS jest systemem centralnej kartoteki klienta, który zbiera i agreguje dane pochodzące z różnych kanałów i systemów.

Posiada wiele funkcjonalności upraszczających zarządzanie kartoteką klienta - centralnie zarządza danymi klienta (status GIODO, zgoda na przetwarzanie, dane marketingowe), wspomaga deduplikację, oraz umożliwia aktywne uzgadnianie danych klienta w różnych systemach. Z technicznego punktu widzenia umożliwia również routing usług oraz operację klonowania klientów.